Herstructurering

Het jaar 2018 stond in het teken van de herstructurering.


De OR was van mening dat nu slechts de eerste stap van de reorganisatie – de herstructurering - werd genomen. De tweede stap, die ondermeer betrekking heeft op de implementatie, is eigenlijk belangrijker om de gestelde inhoudelijke en kwalitatieve organisatiedoelen te behalen.


Wij hebben aandacht gevraagd voor medewerkers die al langere tijd tijdelijke werkzaamheden uitvoerden en hierover (mondelinge) afspraken hadden, ruimte op te nemen in het belangstellingsregistratieformulier zodat dit ook inzichtelijk werd gemaakt voor de plaatsingscommissie.


Daarnaast hebben wij geadviseerd op o.a. de volgende onderwerpen; perspectief bieden op verbetering, combinatie specialist/OM-er, Posten Centraal, Arbo, enz.