Jaarverslag 2018
Ondernemingsraad
VRZHZ

De Centrale Ondernemingsraad van de VRZHZ en de Ondernemingsraad van de Brandweer hebben het afgelopen jaar intensief samengewerkt.


Vanwege de herstructurering was het nodig te kijken naar de vormgeving van de medezeggenschap. Waarna gezamenlijk besloten is door te gaan met één medezeggenschapsorgaan. Een voordeel hiervan is dat alles bij één centraal medezeggenschapsorgaan is belegd. Dit bevordert eenduidigheid en eenvoud bij het aanleveren van informatie aan de medezeggenschap.