Commissie Arbo

Om de belangen van de medewerkers op een zo adequaat mogelijke manier te behartigen heeft de ondernemingsraad een Arbo commissie opgesteld.


Deze commissie buigt zich inhoudelijk over de onderwerpen die betrekking hebben op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid van de medewerkers. Deze onderwerpen worden in kwartaaloverleggen besproken met de Preventiemedewerker en hierover informeert de commissie de ondernemingsraad. Bijvoorbeeld; Als jij gekeurd wordt door de arbounie en de apparatuur laat het afweten geeft dat dat snel door, want voor jouw is geregeld dat de arbounie dan gratis de keuring opnieuw doet.
Ademluchtcylinders vervoeren

De gemaakte afspraken m.b.t. het vervoer van ademlucht cilinders in privé auto’s werden niet overal even goed nagekomen.We hebben samen met Carlo Post opnieuw aan betreffende medewerkers en via een intranetbericht benadrukt dat cilinders alleen vervoerd mogen worden in daartoe ingerichte voertuigen.