Wat hebben we voor jou gedaan in 2018?


Je bent altijd welkom bij de OR!

Ook dit jaar hebben we ons best gedaan je op een aantrekkelijke manier langs de onderwerpen te leiden. Op die manier willen we je prikkelen ons aan te spreken als je vragen hebt. Je bent altijd welkom!


Lees hieronder wat we voor jou hebben gedaan in 2018.Binnengekomen OR-stukken 2018

Ter instemming:

 • Functionaris gegevensbescherming
 • Regeling gebruik voertuigen en elektronische rittenregistratie
 • Beleidsplan Team Collegiale Ondersteuning
 • Gemotiveerd afwijken van de Arbowetgeving bij gebruik van een redzaag bij brandbestrijding
 • Rooster 24-uurdienst 2019
 • Beleidsplan Veilig en gezond werken
 • Contract Arbodienstverlening


Ter advies:

 • Project aanbesteding TS
 • Toekomstige inrichting werkplaats
 • Functiematrix HR21
 • Overdracht gegevens vrijwilligers posten Vijfheerenlanden
 • O&F rapport


Wil je meer informatie?

Bel of mail Belgin Sarikaya-Ekiz

b.sarikaya@brw.vrzhz.nl

088-6365744


Ben jij vrijwilliger?

We hebben er in 2018 voor gezorgd dat jouw mening mee is genomen bij de aanbesteding tankautospuiten.RI&E Brandweer Beleidsplan Veilig en gezond werken.

Merk jij als brandweermedewerker al verbetering? Het is namelijk de bedoeling dat de arbeidsveiligheid voor jou goed is geregeld. Op ons advies is het beleidsplan herzien. Voor meer informatie zie Beleidsplan veilig en Gezond Werken.

Klimaat Leerpark

Had jij het ook erg koud of warm op het Leerpark? Ben jij door de afdeling bedrijfsvoering geïnterviewd en heb jij jouw mening gegeven? Mede dankzij onze inzet heeft het Leerpark nu airco’s

HR21

De afdeling HRM gaat regelen dat jij je kan doorontwikkeling voor een optimale loopbaanontwikkeling.


Q&F Herstructurering

Het beter inrichten van mobiliteit en flexibiliteit loopbaan

Deskundig Arboadvies

De OR strijd voor voldoende preventiemedewerkers

Hoeveel leden telt de OR?

Begin oktober zijn er verkiezingen gehouden voor de nieuwe OR. De OR bestaat nu uit 9 personen; VRC, Bedrijfsvoering, VBO, IB, RB en 24 uursdienst elke één lid en 3 vrijwilligers. De brandweervrijwilligers kiezen een Onderdeelscomissie (OC). Deze telt 6 vrijwilligers, waarvan er 3 zitting nemen in de OR.

Waarom een jaarverslag?

 • Het is verplicht volgens Art 14, lid 2 WOR.
 • We leggen verantwoording af aan de medewerkers over werkzaamheden van de OR en zijn commissies.
 • We brengen in beeld wat de OR/ CIE afgelopen jaar heeft gedaan.
 • Het jaarverslag geeft een overzicht van de behandelde advies- en instemmingen.
 • We maken de plannen voor komende periode kenbaar.
 • We hopen zo beter in beeld te komen bij de achterban.