Colofon

Dit is een uitgave van het communicatie team

Hollandse Griep:

Irene Warbout (GGD RR)

Nance de Graaf (GGD ZHZ)

Sigrid Scheerder (GGD ZHZ)

Tamara Schiedon (GHOR ZHZ)


Nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief 2 volgt in week 39/40