Interview Ellen Verspui, Arts Infectieziektebestrijding GGD ZHZ

‘De winst van deze oefening zit hem met name in het kijken of de processen die op papier staan ook in de praktijk werken’

Ellen Verspui is de afgelopen maanden veel in overleg geweest met de collega's van de GHOR en de GGD Rotterdam-Rijnmond om te werken aan verschillende plannen die worden beoefend tijdens deze meerdaagse oefening. Ellen zelf wordt beoefend als arts en als procesleider.

"In de dagelijkse praktijk is het zo dat er een monitoringssysteem is in Nederland waarbij alle huisartsenbezoeken worden bijgehouden.

Infectieziektebestrijding (IZB) speelt hierin geen grote rol.

Pas als er vanuit de World Health Organisation een melding komt van een influenza virus dat onbekend is gaat dit vanuit WHO, naar het RIVM en dan naar de GGD-en in heel Nederland."

"Op dat moment gaan de IZB-artsen van de GGD zich voorbereiden. "Dit voorbereiden houdt onder andere in; het informeren van ziekenhuizen en huisartsen zodat zij weten wat ze moeten doen. Denk hierbij aan opvangen, overleggen, de juiste hygiënische maatregelen. Op die manier proberen wij verdere verspreiding van het virus te voorkomen of in ieder geval af te remmen."

De rol van de IZB arts is met name de coördinatie. "Wat kan er gedaan worden met patiënten stromen. Als mensen niet opgenomen kunnen worden, hoe moeten zij thuis verzorgd worden. En hoe communiceren we naar het personeel dat in de zorg werkt. De uitvoering van de maatregelen ligt bij de huisartsen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen."

We moeten niet vergeten om ook plezier te hebben!

"De winst van de oefening zit in het daadwerkelijk oefenen van de processen in de praktijk. De samenwerking met de collega's in Rotterdam-Rijnmond en het samen optrekken met de ketenpartners. Hoe gaat dat als je onder grote druk komt te staan."

Deelnemers