VIDEO

OEFENING OUTBREAK MANAGEMENT TEAM
Reinoud Wolter
is kort aan het woord en
vertelt over de oefening van 3 sept 2019

Rol Burgemeester