Nuttige bijscholing crisisorganisatie GGDGHOR ZHZ


Met de vernieuwing van het Incidentbestrijdingsplan Infectieziekten (IBP-i) en in de aanloop naar de oefening Hollandse Griep kwamen leden van de Sectie GGDGHOR ZHZ nog een keer bij elkaar. Doel van de bijscholing was om iedereen op vlieghoogte te brengen van de nieuwste planvorming, de rol van het ROAZ en de laatste update over de oefening.


Plannen zijn niet altijd leuk om te lezen, maar omdat het nu eenmaal wel nuttig is om van de inhoud op de hoogte te zijn, heeft Pim van Dam het IBP-i toegelicht. In een korte presentatie heeft hij de highlights de revue laten passeren.

Planvorming is essentieel

Pim, adviseur Operationele Voorbereiding: “In de Wet Publieke Gezondheid staat dat het bestuur van een veiligheidsregio (VR) maatregelen moet treffen om voor te bereiden op een infectieziekte-A. Waarbij naast de voorzitter van de VR, of de burgemeester, de GGD verantwoordelijk is voor de bestrijding en ook de eindverantwoordelijkheid heeft rondom individuele ziektegevallen.

Aan de hand van deze wet hebben wij een IBP-i geschreven en die is onlangs vernieuwd. Het is een conceptversie, zodat leerpunten uit de oefening kunnen worden meegenomen in de definitieve versie.”

Inhoud IBP-i

Het IBP-i is bedoeld voor het managen van een uitbraak van een infectieziekte A, dan wel een nieuwe subtype humaan influenzavirus. In het IBP-i staan de:

  • Wettelijke bevoegdheden
  • Mogelijke spelers
  • Rollen en verantwoordelijkheden
  • Bijlage met scenarios en bijbehorende aandachtspunten


Takenpakket ROAZ

Madieke Linckens, beleidsadviseur bij de GHOR en accounthouder ROAZ, vertelde tijdens de bijscholing over de verantwoordelijkheden van het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg). “In het kader van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) brengen zij het acute zorgaanbod in de regio in kaart. De vraag daarbij is: wie levert welke zorg en hoe staat het met de behandelcapaciteit van elke zorgaanbieder.

Op basis hiervan ontstaat inzicht in de witte vlekken in zorgaanbod en de bereikbaarheid van de zorg. Hieraan gerelateerd kan de beheersorganisatie van het ROAZ afstemming van de activiteiten tussen zorgaanbieders stimuleren en waar nodig sturen.”

Daarna heeft Madieke kort uitleg gegeven over het beheersplan regionale zorgcontinuïteit en de hieraan gekoppelde beheersorganisatie van het ROAZ, escalatieladder en overlegvormen. Over het beheersplan leest u meer op pagina 8.

Het is nu aftellen naar de oefening

Jeroen Peeters, adviseur Opleiden, Trainen en Oefenen bij de GHOR: "Ellen Verspui, onze arts Infectieziekten, heeft de groep nog even meegenomen over de opschalingen binnen de GGD.

Naast al deze nuttige uitleg, heb ik de bijscholing afgesloten om de laatste stand van zaken rondom de aankomende oefening toe te lichten. We zijn er klaar voor!"

Partner in beeld 1