Consortium Rivas/Careyn is in de regio ZHZ
verantwoordelijk voor jeugdgezondheidszorg

‘Toen we werden geïnformeerd dat deze oefening eraan kwam, wist ik dat we erbij moesten zijn’


‘Ik kijk met belangstelling uit naar de oefening’

Conny Slijkerman,
Stafarts jeugdgezondheidszorg Careyn

"We werden eigenlijk zijdelings geïnformeerd over de oefening", aldus Conny. "Wanneer er grootschalige griep of een andere besmettelijke ziekte uitbreekt, zoals enkele jaren geleden de mazelen, zijn daar ook kinderen mee gemoeid en komen wij in beeld. Toen ik me dan ook bedacht dat wij mee zouden moeten doen, heb ik me bij de projectleider gemeld en zijn we gelijk meegenomen in het hele traject."

"Omdat de oefening gericht is op organisatorisch bestuurlijk aspecten bekijken we vooral of de grote lijnen goed lopen. Dat betekent allereerst dat we benieuwd zijn of we daadwerkelijk worden opgeroepen.


Op dat moment gaat ons protocol draaien. Dat houdt in dat wij met een crisisteam dat bestaat uit een crisiscoördinator, een secretaresse, een planner en ikzelf als staflid namens Rivas/Careyn bij elkaar komen. Samen met de afdeling Infectieziektebestrijding van de GGD werken we er vervolgens aan de uitbraak te beperken en uitbreiding te voorkomen. Dat betekent dat je bijvoorbeeld in het kader van risicomanagement hulpverleners beschermt met mondkapjes en handschoenen en dat we scholen, kinderdagverblijven en dergelijke benaderen en instrueren."

"Het RIVM komt met adviezen, die hangen natuurlijk af van de aard van de infectie maar in ieder geval speelt hygiëne een belangrijke rol. Het is aan ons om die adviezen op een goede manier over te brengen en onze ketenpartners te ondersteunen.


Achter de schermen bespreken we met de GGD verder onder meer of we onderling medewerkers van elkaar nodig hebben om onze taken uit te kunnen voeren. De oefening is voor ons begrensd tot het opstellen van de plannen en adviezen, ik kijk er met veel belangstelling naar uit."

Partner in beeld 2