Jannes Aman van het Ikazia ziekenhuis

‘Ons hele crisisteam gaat er echt voor’

Jannes Amman,
Hoofd ondersteunende diensten en crisiscoödinator

"We zijn druk bezig met de voorbereidingen om ervoor te zorgen dat iedereen het voorlopige scenario kent en voorbereid is op zijn of haar taken."

Goed crisisteam

"We hebben een goed crisisteam waarin meerdere disciplines vertegenwoordigd zijn. Naast de bestuurder en mijn persoon als crisiscoördinator maken de directeur patiëntenzorg, het hoofd BHV en een arts microbioloog deel uit van het team en zijn de afdelingen hygiëne, communicatie en P&O vertegenwoordigd. Met onze gezamenlijke kennis en ervaring gaan we de oefening met vertrouwen in en denken we adequaat in te kunnen spelen op de problematiek zoals die in het voorlopige draaiboek wordt geschetst."


Pandemie het hoofd bieden

"We hebben natuurlijk elk jaar met griep te maken en hebben dan een vol huis, maar wat doe je als de schaal zodanig wordt dat je over de randen van je capaciteit gaat en ook veel personeelsleden ziek worden?

In ons beleid bij een pandemie is onder meer vastgelegd welke afdeling als eerste grieppatiënten krijgt, of we isolatiekamers of een cohortafdeling specifiek voor grieppatiënten gaan inrichten en dergelijke. Maar op een gegeven moment moet je intern maar ook op regionaal strategisch niveau zoeken naar mogelijkheden om met elkaar aan een pandemie het hoofd te bieden en daarnaast de reguliere zorg in stand te houden."

Oefening geslaagd

"In het kader van het ziekenhuis rampen opvang plan oefenen we gemiddeld één keer per jaar, maar niet zo grootschalig als dit voorlopige draaiboek zich laat aanzien. We zullen dan ook aandachtspunten tegenkomen waar we niet dagelijks mee te maken hebben en waar we niet direct antwoord op hebben. Maar dat zijn goede leermomenten. Wat mij betreft is de oefening geslaagd als we met z’n allen het beste uit iedereen weten te halen, als we grotendeels de juiste beslissingen weten te nemen en als we er van leren. Ons hele crisisteam gaat er in ieder geval echt voor."

Partner in beeld 3