Heidi van den Brink van de Huisartsenposten Rijnmond

‘Ik hoop dat er veel fouten gemaakt worden, daar leren we van’

Heidi van den Brink,
Voorzitter Raad van Bestuur

"De grootste winst is denk ik dat we even uit onze eigen organisatie-koker stappen."

Op welke manier is uw organisatie betrokken bij de Hollandse Griep?

"We zijn als huisartsenposten bij deze oefening gevraagd vanwege onze rol als huisartsenpost in de keten. We zijn nauw betrokken bij de oefening en de voorbereiding."


Waarom is een dergelijke oefening belangrijk?

"De impact kun je op papier niet bedenken, dat moet je ervaren, net als de samenwerking met andere organisaties. Als je oefent, krijg je inzicht. We hebben recent een vermoeden van ebola gehad. Dit bleek niet zo te zijn, maar we hebben wel de paniek ervaren. Een extra stimulans om mee te doen met deze oefening."

Wat ziet u als belangrijkste winst van deze oefening?

"De grootste winst is denk ik dat we even uit onze eigen organisatie-koker stappen. Voor je het weet, werk je langs elkaar heen. We moeten elkaar weten te vinden en weten wie wat doet."

Waar gaat het in de praktijk weleens mis?

"Je hebt als organisaties geen routine om samen te werken met elkaar. Je weet ook niet alles van elkaar. Dat kan lastig zijn. We werken met gezond verstand, dus het is niet zo dat het zonder oefening fout gaat. Maar na zo’n oefening verloopt het veel soepeler verwacht ik."


Hoe ervaart u de samenwerking met partners?

"Ik ben zeer te spreken over de samenwerking tussen alle betrokken organisaties. En over de organisatie van deze oefening. Het wordt heel breed en heel uitgebreid opgepakt. Ik hoop dat er veel fouten gemaakt worden, want daar leren we van."

Heeft u een tip voor de deelnemers?

"Bij het incident met het vermoeden van ebola, verraste het ons hoe snel de media je inhalen. Mensen in de wachtkamer twitteren en worden gebeld door de krant. Het nieuws is al de wereld in, maar wij moeten ons nog houden aan protocollen. Daar moet je rekening mee houden, zodat het je niet overvalt."


Video Planningsstaf VRR