Nienke Huijbregts, Manager Traumacentrum Zuidwest-Nederland

'Ketenpartners hebben elkaar hard nodig'

Bij een uitbraak als griep waarbij de zorgcontinuïteit onder druk komt te staan, wordt de beheersorganisatie van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) actief. "We organiseren dan onder andere het regionaal tactisch overleg ter voorbereiding op het bestuurlijk strategisch overleg", legt Nienke Huijbregts uit. Zij is manager Traumacentrum Zuidwest-Nederland en ondersteunt met het stafbureau het ROAZ Zuidwest-Nederland. "Afhankelijk van het scenario komen de ketenpartners en GGD en GHOR binnen de beheersorganisatie tot regionale maatregelen om de toegankelijkheid en continuïteit van de acute zorgketen in de regio te bewaken en te borgen."

In de keuken kijken

"Je kunt bij zulke regionale maatregelen denken aan advisering vanuit de GGD, beschikbaarheid van persoonsbeschermende middelen of regionale afspraken met bijvoorbeeld het Rode Kruis over de inzet van andere krachten dan de reguliere zorgverleners. We bekijken ook of de regionale zorg anders moet worden ingericht. Je kunt bijvoorbeeld een regionale griepkliniek inrichten of juist andere zorg op enkele locaties concentreren. Maar als we het aantal patiënten in de regio niet aankunnen, komen ook mogelijkheden in beeld om mensen thuis te verplegen. Daarbij en bij andere vraagstukken hebben we de GGD en de GHOR hard nodig. We moeten dan ook onderling veel overleggen. Dat alleen is al heel leerzaam om te beoefenen, omdat je bij elkaar in de keuken kijkt en leert wat je voor elkaar kunt betekenen."

"Het ROAZ speelt naast deze inhoudelijke bijdrage ook een rol in de financiering middels het OTO-programma. In de regio is in het project Risicogerichte Benadering bepaald dat de voorbereiding op een grieppandemie voor de regio als prioriteit geldt. Om die reden is besloten een deel van de bijdragen die we ontvangen om in Zuidwest Nederland voorbereid te zijn op rampen en crises dit jaar te gebruiken voor de voorbereidingen op een pandemie. Daarin past ook deze regionale oefening.

Komend jaar worden onder andere de uitkomsten van deze oefeningen meegenomen in de verdere uitwerking van regionale planvorming, samen met de zorginstellingen. Ik vind iedere euro die we aan de oefening besteden het helemaal waard, want ik ben er van overtuigd dat we belangrijke lessen leren die ervoor zorgen dat we ons nóg beter kunnen voorbereiden."

The proof of the pudding

"Het is hard werken en best een beetje spannend, omdat we nog nooit een regionaal tactisch overleg met elkaar hebben geoefend. Maar het is vooral ook heel leuk om dit met elkaar te doen, dat merk ik ook in het team. We weten dat plannen op papier kunnen werken, maar ‘the proof of the pudding is in the eating’. Ik denk dat alle partijen, inclusief wijzelf, zullen merken dat we hier en daar nog puntjes op de i te zetten hebben. Maar ik zie vooral veel bereidwilligheid bij organisaties om zich goed voor te bereiden. En we mogen natuurlijk fouten maken, als we er maar van leren."

Interview oefenleider