VIDEO

Arjen Littooij
algemeen directeur
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

is kort aan het woord en
vertelt over de oefening

Bijscholing