De sectie GGDGHOR kwam op 26 september bij elkaar voor een GROP moment en daarna voor een bijeenkomst met het kernteam 'partners Witte Kolom'

ZHZ is gestart met de Hollandse Griep

De sectie GGDGHOR is bij elkaar om de eerste berichten van de arts Infectieziektenbestrijding in beeld te brengen en de knelpunten te bespreken.


KERNTEAM ZHZ

Partners:


-
Yulius

- RAV

- ASz

- RIVAS Zorggroep

- NRK

- Careyn JGZ

- ROAZ

- GGD ZHZ

- Crisisteam HAP


Hey, you just created a text paragraph! Somebody once said that the pen is mightier than the sword — and that was in 1839. Just imagine, with the power of digital publications and the ability to distribute your content around the world in mere seconds, writing this paragraph could be one of the most influential things you ever do! Click on the gear icon to change the styling of this paragraph, or click and drag the title bar to move it around.

De Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg is voorzitter van het overleg

Naast de partners neemt ook de bezetting uit de sectie GGDGHOR deel.

Hey, you just created a text paragraph! Somebody once said that the pen is mightier than the sword — and that was in 1839. Just imagine, with the power of digital publications and the ability to distribute your content around the world in mere seconds, writing this paragraph could be one of the most influential things you ever do! Click on the gear icon to change the styling of this paragraph, or click and drag the title bar to move it around.

Oefenlocaties