03

Nuttige bijscholing

05

Partner in beeld - Ikazia

11

Waar wordt geoefend?

NIEUWSBRIEF 2


HOLLANDSE GRIEP

In het najaar van 2019 beweegt zich een griepgolf van buitenlandse afkomst richting West-Europa

Hollandse Griep:
de meerdaagse oefening omtrent infectieziekte
uitbraak

In de week van 7 oktober 2019 is er een meerdaagse oefening voor de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid met als scenario een grootschalige infectieziekte uitbraak. Het belooft een interessante oefening te worden met heel wat deelnemers!

Opvang en behandeling

Met de Hollandse Griep oefenen we of zorginstellingen bij een grootschalige infectieziekte uitbraak goed voorbereid zijn op de opvang en behandeling van grote groepen patiënten. Maar ook welk effect dit heeft op de organisatie als zorgverlenend personeel uitvalt.

Het is belangrijk dit scenario te oefenen, omdat een pandemie hoog scoort in de risicobeoordeling op regionaal en nationaal niveau. Omdat een pandemie in de praktijk vaak langere tijd duurt, oefenen de beide Veiligheidsregio’s meerdere dagen. Ook in de weken ervoor vinden al de nodige activiteiten plaats.


Deelnemers

De oefening is in eerste instantie bedoeld voor ziekenhuizen, GGD-en, ambulancezorg en de huisartsenzorg. De verpleeg-en verzorgingshuizen en de GGZ sector kunnen ook op aanhaken. Er wordt geoefend op tactisch en strategisch niveau (operationeel crisisteam en/of crisisbeleidsteam). Ook de ketenregisseurs GHOR en de beheersorganisatie ROAZ nemen deel aan de oefening. Het RIVM en het Ministerie van VWS hebben, gelet op hun taakstelling, een belangrijke rol in de voorbereiding en ook tijdens de uitvoering van de oefening.

Video Arjen Littooij